Pierwsze historyczne wzmianki o istnieniu Bierunia i wsi położonych w najbliższej okolicy pochodzą z XIII i XIV w. Wtedy to we wschodniej części śląska istniały dwa dekanaty: bytomski i oświęcimski. Z racji swej terytorialnej bliskości okoliczne wsie należały do dekanatu oświęcimskiego. Potem ziemie te przyłączono do nowopowstałego dekanatu pszczyńskiego, a w 1847 r. - mikołowskiego. Również różna była przynależność parafialna okolicznych wsi. Część należała do parafii w Oświęcimiu, część związana była z lędzińskim kościołem św. Klemensa i parafią w Chełmie.

Częste zmiany polityczne, jakie dotykały ziemię pszczyńską, kiedy to należała ona do władców polskich, czeskich, austriackich odbijały się w życiu kościelnym. Wreszcie w 1925 r. Bijasowice, Zabrzeg, Czarnuchowice i Nowy Bieruń utworzyły parafię, która związana jest z kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym. Ciekawa jest również historia budynku świątyni, który wcześniej był kościołem ewangelickim. W 1922 roku został od nich odkupiony i 5 listopada 1922 r. konsekrowany przez ks. Mateusza Bieloka, dziekana z Bierunia Starego, na świątynie katolicką. W roku następnym mianowany został pierwszy administrator tymczasowej parafii. Został nim ks. Franciszek Linek. Starania wiernych o ustanowienie parafii w Bieruniu Nowym zostały uwieńczone sukcesem dwa lata później. 1 sierpnia 1925 r. bp katowicki erygował parafię Nowy Bieruń przyłączając ją jednocześnie do dekanatu mysłowickiego.Ważniejsze wydarzenia z późniejszej historii parafii to:

 • W latach 1925-1939 kościół został rozbudowany; powstawały różne organizacje kościelne: świecki Zakon Karmelitański, III Zakon św. Franciszka, Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Męskiej, Kongregacja Mariańska, Bractwo Żywego Różańca, Apostolstwo Modlitwy oraz Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary.
 • Po wojnie, w 1948 r., dobudowano drugą zakrystię i powiększono chór.
 • W 1949 r. poświęcono nową Drogę Krzyżową. Obrazy namalował J. Nyga z Bierunia Starego. Są one kopią dzieła niemieckiego malarza Fuggla.
 • 7 IV 1958 Ks. Bp Herbert Bednorz poświęcił figurę NSPJ wykonaną przez krakowskiego artystę Józefa Rapałę. Umieszczono ją w głównym ołtarzu.
 • W 1959 r. wybudowano dom parafialny z trzema salkami.
 • 17 maja 1964 r. przy kościele stanął krzyż misyjny
 • W 1969 r. powstał dekanat bieruński, do którego przyłączono też nowobieruńską parafię
 • W grudniu 1981 r. kapłani z parafii NSPJ w Bieruniu Nowym pełnili posługę duszpasterską wśród górników strajkujących na kopalni "Piast"
 • W związku z powstaniem kopalni "Piast" wybudowano dwa duże osiedla mieszkaniowe i dlatego też w 1984 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła na terenie Bierunia Nowego. Parafię św. Barbary erygowano
  w 1985 r., a jej proboszczem został ks. Stefan Balcarek.
 • W grudniu 1992 r. wydany został pierwszy numer parafialnego czasopisma "Jeden jest Nauczyciel"
 • W roku 1998 kościół poddano gruntownemu remontowi.