Ministranci

Wspólnota ministrantów naszej bieruńskiej parafii liczy około 40 chłopaków. Spotykamy się na cotygodniowych zbiórkach, zawsze w sobotę o godzinie 8:30, aby ustalić plany na nadchodzący tydzień, poćwiczyć przed ważnymi uroczystościami czy też po prostu zwyczajnie porozmawiać.

Domowy Kościół

Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie.

Chór Harmonia

Śpiew jest szczególną formą wychwalania Boga i o tym najlepiej wiedzą członkowie chóru "Harmonia", który działa w naszej parafii.

Ruch Światło - Życie

Młodzi ludzie potrzebują oparcia swojej wiary na doświadczeniu wspólnoty. Spragnieni są konkretnego zaangażowania w życie parafialne. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi założony przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego Ruch "Światło-Życie".

Parafialny Zespół Charytatywny

Czyny miłości to obok Eucharystii i modlitwy chyba najważniejsze sposoby wychwalania Boga. Temu dziełu służy w naszej parafii działający od trzydziestu lat Zespół Charytatywny.

Świecki Zakon Karmelitów Bosych

Świecki Zakon Karmelitów Bosych (w skrócie OCDS - Ordo Saecularis Carmelitarum Discalceatorum) jest integralną częścią Zakonu Karmelitów Bosych (OCD), który obejmuje go opieką duchową i prawną.

Żywy Różaniec

"Przez Maryję do Chrystusa", poprzez odmawianie różańca do bliskości z Bogiem podążają ci, którzy każdego dnia rozważają zbawcze tajemnice z życia Jezusa i Jego Matki.

Grupa Misyjna

Inspiracją do powstania naszej grupy stał się Tydzień misyjny, jaki rokrocznie przeżywany jest w Kościele w październiku.