XXII Kiermasz Parafialny

Dzisiaj od godz. 15.00 zapraszamy na XXII Kiermasz Parafialny. Życzymy dobrej zabawy i miłego popołudnia oraz wieczoru kiermaszowego. Szczegółowy program znajdziemy w gablotkach i na plakacie obok.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.  Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Mt (11,28-30)