Ferie szkolne

Rozpoczęły się ferie szkolne dlatego porządek Mszy Świętych w tygodniu ulega zmianie. Przez najbliższe dwa tygodnie Msze Święte będą sprawowane: w poniedziałek, środę i piątek tylko rano o godz. 7.00, a we wtorek, czwartek i sobotę tylko wieczorem o godz. 18.00.

III Archidiecezjalna Pielgrzymka Osób Chorych do Lourdes

Zapraszamy do udziału w III Archidiecezjalnej Pielgrzymce Osób Chorych, Niepełnosprawnych, ich Rodzin i wszystkich chętnych diecezjan do Lourdes w dniach 5 – 13 maja 2019 r. Przejazd nastąpi specjalnym pociągiem. W pielgrzymce będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 350 osób. Będą im towarzyszyć lekarze, pielęgniarki, wolontariusze i księża. Więcej szczegółów na stronie internetowej TUTAJ. Program pielgrzymki znajduje się w gablotkach.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.  Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Mt (11,28-30)